Contacte

Atenció als usuaris dels nostres serveis


Si teniu qualsevol consulta, petició o incidència en la utilització d'aquest servei, contacteu amb el nostre Centre d'Atenció TIC -ATIC- pels canals habituals.


OSI. Oficina de Sistemes d´Informació
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya  BarcelonaTech